Avicennaprijs 2015

Avicennaprijs 2015 voor methodiek “Leefsituatie kwetsbare arbeidsmigranten”

van GGD West-Brabant

De Stichting Avicenna heeft de Avicennaprijs 2015 toegekend aan GGD West-Brabant voor de methodiek “Leefsituatie arbeidsmigranten, verborgen kwetsbaarheid waar de GGD voor opstaat!”. De jury is onder de indruk van het slagvaardig optreden van de GGD en de wijze waarop deze zich vanuit haar vangnetfunctie inzet voor de gezondheid van kwetsbare arbeidsmigranten, een groep die maar al te gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De jury complimenteert GGD West-Brabant met de vernieuwende en overdraagbare methodiek.

Ivan Wolffers overhandigde de Avicennaprijs op 19 mei 2015 in Utrecht. Hij pleitte daarbij voor een maatschappelijkere gezondheidszorg, een gezondheidszorg die kijkt naar vergeten plekken en vergeten mensen.

Zijn toespraak is te bekijken via de volgende link: Toespraak Ivan Wolffers

37 Pharos RVenS bijgesneden

Ivan Wolffers overhandigt de Avicennaprijs 2015 aan Han Scholte van GGD West Brabant

 

Han Scholte GGD West-Brabant met voorzitter Wil Voogt

Han Scholte van GGD West-Brabant met Wil Voogt, voorzitter Stichting Avicenna

De voordrachten die naast de winnaar van de prijs het hoogst scoorden, zijn het project Equator Poli Stad, dat voorzieningen biedt voor getraumatiseerde vluchtelingen zonder verblijfsrecht en de Stichting Inaya Zorg, die dagactiviteiten aanbiedt voor migrantenvrouwen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische klachten in Utrecht.

Vertegenwoordigers van de drie hoogst genomineerde projecten/organisaties voor de Avicennaprijs 2015

De Avicennaprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een zorgverlener of organisatie die in de voorafgaande periode heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten en vluchtelingen. De prijs werd dit jaar voor de negende maal uitgereikt en er waren negen voordrachten. De uitreiking vond plaats tijdens de conferentie “Gezond en wel opgroeien in een (achterstands-)wijk; eigen regie en kracht van kinderen en hun ouders”, georganiseerd door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) en Pharos.

Het volledige juryrapport en het persbericht kunt u downloaden door de te klikken op de volgende links: juryrapport en persbericht Avicennaprijs 2015.

33 Pharos RVenS

Rembrant Aarts tijdens zijn presentatie over Equator Poli

35 Pharos RVenS

Mw. K. Choukri neemt de bloemen voor Stichting Inaya zorg in ontvangst