Avicennaprijs 2017

Bezoekvrouwenproject van het Langeland Ziekenhuis en Stichting Piëzo

wint Avicennaprijs 2017

Het bezoekvrouwenproject biedt praktische multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg. Het is een door het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en Stichting Piëzo ontwikkeld project voor gezinnen met een multiculturele achtergrond, vaak gezinnen die gevlucht zijn uit eigen land. Getrainde vrijwilligers, bezoekmannen/-vrouwen met dezelfde culturele achtergrond ondersteunen aanstaande moeders en het gezin zowel pré- als postnataal. De ondersteuning is gericht op het verstevigen van een goed opvoedklimaat voor de kinderen. Gezondheidsrisico’s voor baby’s en ouders worden zo snel gesignaleerd. Kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen worden voorkomen.

De jury waardeert dat het Langeland Ziekenhuis het initiatief heeft genomen om vroegtijdig problemen met vluchtelingenbaby’s en de gezinnen te voorkomen. Dat daarbij voor de uitvoering samenwerking is gezocht met Stichting Piëzo is een goede zaak; hierdoor wordt een voor cliënten vertrouwde ondersteuning geboden. Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Het bestuur van de stichting Avicenna reikte de Avicennaprijs op donderdag 8 februari 2018 in het Langeland Ziekenhuis uit aan initiatiefneemster Jacqueline van Zoest. Het magazine Beter dichtbij van het Langeland Ziekenhuis besteedde uitgebreid aandacht aan het project en het winnen van de prijs.

 

Voorzitter Wil Voogt van Stichting Avicenna reikt de prijs uit aan initiatiefneemster Jacqueline van Zoest

Wil Voogt, voorzitter van Stichting Avicenna, licht de waardering van de jury voor het project toe

De voordrachten die naast de winnaar van de prijs het hoogst scoorden, zijn Meergezinsgroepen en De school als vindplaats. 

Meergezinsgroepen (MGG) is een initiatief van Centrum’45. Het biedt gestructureerde bijeenkomsten voor gezinnen die zich als statushouders in een gemeente hebben gevestigd. MGG bestaat uit vijf sessies, met een afsluitende bijeenkomst. Deelname brengt nieuwe ervaring, erkenning en herkenning mee. Ook ontstaat vaak een sociaal netwerk voor onderlinge hulp, adviezen en steun.

De school als vindplaats is een preventief project van Entrea voor jeugdhulpverlening binnen het onderwijsdomein. Jeugdspecialisten met tweedelijnsexpertise en getraind in cultuurspecifiek werken, zijn per week zes tot acht uur op een school aanwezig. Indien nodig wordt naar de juiste hulpverlenings- of zorginstelling toegeleid.

Het volledige juryrapport en het persbericht kunt u downloaden door de te klikken op de volgende links: juryrapport Avicennaprijs 2017