Avicennaprijs 2013

In 2013 is de prijs uitgereikt aan Marion Ferber, projectleider van het het project SuNa van de GGD Den Haag. SuNa staat voor Suïcide(poging)Nazorg. Het project werd verkozen wegens de zorgvuldige, actieve, integrale en individuele aanpak waarbij o.a. etnische en culturele afkomst, leeftijd, en de gemoedstoestand van de cliënt een belangrijke rol spelen. Het project voorziet in een effectieve doorverwijzing, individuele zorg en een helpdeskfunctie ten behoeve van zorg en onderwijs. Hierdoor krijgt het zeer hardnekkige én zorgwekkende probleem van het hoog aantal suïcides onder allochtone meisjes en jonge vrouwen op verschillende niveaus de aandacht die noodzakelijk is om een kentering te bewerkstelligen. Zie verder juryrapport 2013.

De 'top-drie' van de Avicennaprijs 2013

De drie hoogst genomineerden voor de Avicennaprijs 2013, van li naar re: Marion Ferber, Marijke Mostert en Jeanny Vreeswijk

Uitreiking door Pauline Meurs, voorzitter ZonMw, aan Marion Ferber

Uitreiking door Pauline Meurs, voorzitter ZonMw, aan Marion Ferber

Overhandiging van bloemen door secretaris Stichting Avicenna, Loes van Willigen

Overhandiging van bloemen door secretaris Stichting Avicenna, Loes van Willigen

De winnaars van de 1ste, 2de en 3rde prijs, met het kunstwerk en Wil Voogt

De winnaars van de 1ste, 2de en 3rde prijs, projectleiders van resp. SuNa, China in de Lage Landen en Djalan Pienter, met Wil Voogt en het kunstwerk