Nieuwsberichten

Het droevige bericht heeft ons bereikt dat Wil Voogt, onze geliefde voorzitter, op 2 december jl. geheel plotseling is overleden.

We zijn geschokt door dit grote verlies en zullen op deze site later in een in memoriam stilstaan bij haar als persoon en haar grote verdiensten voor de Stichting Avicenna.

Voor nu wensen we haar naaste familieleden en vrienden heel veel sterkte toe!

Bestuur Stichting Avicenna,

Simone Goosen, Forugh Karimi, Hanneke Raven