Stichting Avicenna

De Avicennaprijs is ingesteld door het toenmalige Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele samenleving (OGM) ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarige bestaan. Om de prijs te beheren werd de Stichting Avicenna in het leven geroepen.

Avicenna_1271bDe Avicennaprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een organisatie die of een project dat in de voorafgaande periode heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten en vluchtelingen. Via een brede mailing in vakbladen, op social media en de eigen netwerken wordt opgeroepen personen of organisaties ter nominatie voor te dragen. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een kunstwerk. De prijs, evenals de Stichting die haar beheert, is genoemd naar Avicenna; een geneesheer uit het Perzië van de elfde eeuw die de grondslag legde voor de moderne geneeskunde. Zijn werk oefende grote invloed uit op de ontwikkeling van de Europese geneeskunde.

In november 1997 reikte de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de eerste keer de Avicennaprijs uit. De prijs is sindsdien mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, Stichting Werk in Uitvoering, DSW, de Hogeschool in Holland, de Saxion Hogeschool te Deventer, de projectorganisatie ‘Interculturalisatie van de gezondheidszorg’, de voormalige Stichting Souk en particuliere giften.

Sinds 2019 wordt de Avicennaprijs gehost door de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Giften zijn welkom op IBAN NL57INGB 0004 5090 09 ten name van de Stichting Avicenna.