Stichting Avicenna

De Avicennaprijs is ingesteld door het toenmalige Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele samenleving (OGM) ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarige bestaan. Om de prijs te beheren werd de Stichting Avicenna in het leven geroepen.

Avicenna_1271bDe Avicennaprijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een zorgverlener of organisatie die in de voorafgaande periode heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten en vluchtelingen. Via een brede mailing in vakbladen wordt opgeroepen personen of organisaties ter nominatie voor te dragen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.500, – en een kunstwerk. De prijs, evenals de Stichting die haar beheert, is genoemd naar Avicenna; een geneesheer uit het Perzië van de elfde eeuw die de grondslag legde voor de moderne geneeskunde. Zijn werk oefende grote invloed uit op de ontwikkeling van de Europese geneeskunde.

In november 1997 werd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de eerste keer de Avicenna prijs uitgereikt.De prijs is tot op heden mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, Stichting Werk in Uitvoering, DSW, de Hogeschool in Holland, de Saxion Hogeschool te Deventer, de projectorganisatie ‘Interculturalisatie van de gezondheidszorg’, de voormalige Stichting Souk en particuliere giften.

Giften zijn welkom op IBAN NL57INGB 0004 5090 09 ten name van de Stichting Avicenna.