(Voormalige) Stichting Avicenna

De Avicennaprijs werd in 1999 ingesteld door het toenmalige Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele samenleving (OGM) ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarige bestaan. Om de prijs te beheren werd de Stichting Avicenna in het leven geroepen. Het doel betrof het stimuleren van de verbetering van de gezondheidszorg voor migranten en asielzoekers.

Avicenna_1271b

Op 24 februari 2023 hebben de bestuursleden van de Stichting Avicenna het besluit genomen om de stichting te ontbinden.                                            Sinds het overlijden van onze markante voorzitter Wil Voogt (december 2020) waren er onvoldoende menskracht en financiële middelen om de stichting voort te zetten.

De laatste Avicennaprijs werd uitgereikt op 10 november 2020 tijdens het online symposium Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie:

De winnaar van de Avicennaprijs 2020 betrof het project: CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren.

 

De Avicennaprijs werd om de twee jaar uitgereikt aan een organisatie die of een project dat in de voorafgaande periode had bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan migranten en vluchtelingen. Via een brede mailing in vakbladen, op social media en de eigen netwerken werd opgeroepen personen of organisaties ter nominatie voor te dragen. De prijs bestond uit een geldbedrag en een kunstwerk. De prijs, evenals de Stichting die haar beheerde, werd genoemd naar Avicenna; een geneesheer uit het Perzië van de elfde eeuw die de grondslag legde voor de moderne geneeskunde. Zijn werk oefende grote invloed uit op de ontwikkeling van de Europese geneeskunde.

In november 1997 reikte de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de eerste keer de Avicennaprijs uit. De prijs werd sindsdien mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, Stichting Werk in Uitvoering, DSW, de Hogeschool in Holland, de Saxion Hogeschool te Deventer, de projectorganisatie ‘Interculturalisatie van de gezondheidszorg’, de voormalige Stichting Souk en particuliere giften.

In februari 2023 kwam er een eind aan deze periode en werd de stichting Avicenna ontbonden. Jammer genoeg niet omdat de Avicennaprijs ‘overbodig’ is geworden. Integendeel, initiatieven om de zorg voor migranten en vluchtelingen te verbeteren blijven van groot belang en verdienen iedere mogelijke stimulans.

De laatste bestuursleden van de Stichting Avicenna danken allen die een rol gespeeld hebben bij de activiteiten van de stichting en het mogelijk maken van de Avicennaprijs in het verleden.